ХХБ орон сууцны 8% зээл, бүрдүүлэх бичиг баримт

ХХБ орон сууцны 8%-ийн зээл, бүрдүүлэх бичиг баримт: Орон сууцны зээлийн өргөдөл /банкны маягтын дагуу/ Цахим үнэмлэх /нотариат/, гэрлэлтийн лавлагаа/, уг лавлагааг ХХБ-ны салбарт хурууны хээгээр ХУР системээс авч болно. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт (лавлагаа), уг лавлагааг ХХБ-ны салбарт хурууны хээгээр ХУР системээс авч болно. Орлого баталгаажуулах бичиг баримт: Ажил олгогч байгууллагын тодорхойлолт (ажилласан жил,…

Маркетингийн үзүүлэлт

Манай үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын My zuuch ХХК нь таны үл хөдлөх хөрөнгийг дээрх маркетингийн сувгуудаар давтамжтай явуулж та бүхэнд шуурхай үйлчлэх болно. www.mre.mn

Major property legislation

In respect of the real estate sector, the following laws are the most relevant according to JLL: • The Constitution • Civil Code • General Law on Taxation • Law on Registration of Immovable Property • Law on Investment • Law on Immovable Property Tax • Law on Personal Income Tax • Law on Land…

Байр түрээслэх гэрээ

Түрээсийн гэрээ нь түрээслүүлэгч, түрээслэгч хоёрын хооронд хийгдэх гэрээ бөгөөд энэ нь аман болон бичгийн байж болно. Бичгэн хэлбэрийн гэрээ нь хамгийн тохиромжтой гэрээ юм. Хоёр төрлийн түрээсийн гэрээ байдаг. Үүнд: – Хугацаагүй гэрээ – Хугацааг тогтоосон гэрээ