Мэргэжлийн үнэлгээчин зориулалтын дагуу үнэлгээг тогтооно. Үүнд:

  • Банк
  • Шүүх
  • Төсөл
ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МАНАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДТЭЙ ХОЛБОГДОНО УУ
Services