Орон сууц, үйлчилгээний барилгын ( complex ) худалдаа, түрээсийг урт болон богино хугацааны гэрээтэй цогц үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийнэ. Үүнд:

  • Дотоод засал менежмент
  • Гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нартай холбох үйлчилгээ
  • Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгнө. (ҮХХ, хувьцаа, бизнес)
ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МАНАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДТЭЙ ХОЛБОГДОНО УУ
Services