-Бүх зүйлээ цэвэрлэсэн байх

-Гэрийн түлхүүр цахилгаан хэрэгсэл утсаа салгаж орхих

-Бүх тооцоогоо тэглэж хаягаа шинэчлүүлэх гээд бэлтгэлээ хангасан байх ёстой