Түрээсийн гэрээ нь түрээслүүлэгч, түрээслэгч хоёрын хооронд хийгдэх гэрээ бөгөөд энэ нь аман болон бичгийн байж болно. Бичгэн хэлбэрийн гэрээ нь хамгийн тохиромжтой гэрээ юм.
Хоёр төрлийн түрээсийн гэрээ байдаг. Үүнд:
– Хугацаагүй гэрээ
– Хугацааг тогтоосон гэрээ