Та ганц бие эмэгтэй юу? www.mre.mn
Амьдардаг байрныхаа аюулгүй байдлыг хангасан эсэхийг мэдэх 8 зөвлөгөө:
1. Аюулгүй байр, хөршүүдийн мэдээлэл болон дүүргийн талаар мэдээлэлтэй байх
2. Гэртээ аюулгүйн камер суулгах
3. Аюулгүйн гарцаа мэдэх /тухайн байрны/
4. Хөршийн харилцаа тогтоох
5. Цоож, цонх, хаалгаа бэхлэж байх
6. Гэрэлтүүлэг их хийлгэх
7. Хаалган дээр зогсож буй хүмүүсийг хардаг камертай байх
8. Утсан дээрээ аюулгүйн дохионы аппликейшн суулгах мөн утсаа үргэлж цэнэглэсэн байх